Jak otworzyć hotel w naszej ojczyźnie?

Zeszłe lata pokazują notoryczny przyrost inwestycji na krajowym rynku hotelarskim. Choć na znaczeniu straciły hotele z wysokiego segmentu, w tym w szczególności te z pięcioma gwiazdkami, tendencję wzrostową zauważyć możemy wśród hoteli ekonomicznych.


Karta przeżycia, survival


Jak wskazują analizy rynku, ze względu na stosunkowo niewielkie nakłady kosztów i szybki zwrot nakładów właśnie te obiekty stanowią obecnie ciekawiące inwestycje. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami otwarcie hotelu nie wymaga od biznesmena uzyskania zezwoleń, zaś wymagania prawno-formalne w owym zakresie reguluje przede wszystkim Ustawa o turystycznych usługach.


bilet
Napisał: Olgierd Rudak
Na podstawie: http://www.flickr.com


Przed zaczęciem świadczenia hotelarskich usług w obiekcie hotelarskim biznesmen obowiązany jest złożyć wniosek o otrzymanie zaszeregowania obiektu do stosownego typu jak też jednej z pięciu kategorii oznaczonych gwiazdkami. O zaszeregowaniu hotelu do poszczególnych rodzajów jak również o nadaniu hotelowi kategorii decyduje marszałek wojewódzki odpowiedni ze względu na miejsce położenia hotelu. Do jego zadań w wyznaczonym zakresie warto także prowadzenie ewidencji hoteli. Wniosek ów powinien mieścić przede wszystkim dokładne dane inwestora wraz z podaniem siedziby i adresu, numeru NIP. W zakresie samego obiektu nieodzownym jest podanie we wniosku miana hotelu, jeśli usługi świadczone będą z użyciem własnej nazwy obiektu, a także wyznaczenie jego dokładnej lokalizacji. Przedsiębiorca musi wskazać we wniosku typ hotelarskiego obiektu a także kategorię, o którą się ubiega.
Kluczowa jest tu przede wszystkim liczba noclegowych miejsc, jednostek mieszkalnych jak też ich struktura. Hotel nad morzem jest w stanie dostarczyć inwestorowi duże zyski.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2017-12-04 11:11:15
Tagi: usługi, życie, kraj, wymagania